Genel Sekreter Mesajı

 

Ülkemizin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bir yandan önceki yıllardan kalan açığı kapatmak, diğer yandan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artarak devam edebilmesi ve gelişmiş dünya ile rekabetten kopmaması için; siyasi ve ekonomik açıdan istikrarın gerekli olduğu aşikardır. Kararlı politikaların oluşturulup uygulanabilmtesi için bu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

     Kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu aslında 4 temel ayak üzerinde gerçekleşmektedir.
     Bunlar; sağlık hizmetlerinin sunulduğu fiziki yapı(mekan), sağlık personeli(sayı ve nitelik), tedarik ve informasyondur.

    1. Mekan;Sağlık hizmetinin sunulduğu mekan yani hastanelerin fiziki durumu en önemli unsurlardan biri olup; son yıllarda hastanelerimizin fiziki yapılarında önceki dönemler ile kıyaslanamayacak iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle büyük şehirlerde hastanelerimizin çoğunun renovasyona ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Diğer yandan hastanelerin çoğu mekansal olarak artık şehir merkezlerinde kalmış olup ulaşımları bakımından da problem oluşturmaktadır. Bu nedenle yeni hastaneler planlanırken, bir yandan ulaşım sorunu dikkate alınırken diğer yandan fiziki yapıları da yeni sağlık hizmetleri konseptine göre uyarlanmış olmaktadır. Bu minvalde şehir hastanelerinin hayata geçmesi sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. İzmir ölçeğinde bakıldığında özellikle güney bölgesinde bulunan hastanelerimizin hemen hepsinde yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Diğer yandan fiziki yapı olarak miadını dolduran hastaneler de yıkılarak yenileri ile yer değiştirmektedir.

 

    • Şu anda Güney Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerimizde mekan bakımından tam anlamıyla yenilenme yaşanıyor. Urla Devlet Hastanemiz Ekim ayında yeni binasında hizmet vermeye başladı. 20 unitlik Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ise Şubat ayında hizmete açıldı. 75 yataklı Çeşme Devlet Hastanemiz Mayıs ayından itibaren hastalarını yeni binasında kabul etmeye başladı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanemizin Acil ve Yoğun Bakım Binası bu ay hizmete açılıyor. 250’şer yataklı Torbalı ve Ödemiş Devlet Hastanelerimiz 2016 yılında hizmete açılacak. 75’er yataklı Menderes ve Selçuk Devlet Hastaneleri, Bakanlığın yatırım planına alındı ve en kısa sürede temelleri atılacak.
 

    2. Sağlık Personeli;Şu an itibarı ile birliğimize bağlı hastanelerde 1130 uzman doktor ve 102 pratisyen hekim aktif olarak çalışmaktadır. Doktorlarımızın yaş ortalaması 43 olup,klinisyen başına düşen muayene sayısı yaklaşık 23’tür. Bu değer Türkiye ortalamasına yakındır. Kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık personelin motivasyonu temel unsurdur. Bu bakımdan birliğimiz bünyesinde çalışan sağlık personelleri ile sık aralıklar ile toplantılar yapılmaktadır.
 

    3. Tedarik;Hasta ihtiyacının karşılanmasında, üretimden hastanın kullanımına kadar giden sürecin hızlı ve etkin olması gerekir. Mekanınız ne kadar iyi veya kaliteli olursa olsun ihtiyacın tam zamanında karşılanması ve bunun için stoklarınızın da yeterli olması gerekmektedir. Bu durum ancak etkin, öngörülü ve vizyonel bir satın alma ile mümkün olabilmektedir. Bir yandan etkin ve hızlı tedarik sağlarken öte yandan kamu yararını da dikkate almanız gerekmektedir. Aslında bir hastanenin veya sağlık kurumunun iyi yönetildiğinin en önemli göstergesi tedarik sisteminin iyi olmasından geçmektedir. Birliğimiz içerisinde özellikle sık aralıklar ile yapılan ölçme ve değerlendirmeler ile bu alandaki eksiklerimiz minimale indirilmeye çalışılmaktadır.

    4. İnformasyon;Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek aslında iyi bir bilgilendirmeyi gerektirir. Bu nedenle özellikle hastanelerimizde çok sayıda informasyondeskini bulabilirsiniz. Öte yandan hekimlerin veya sağlık personelinin özelikle muayene veya yapılan işlem, müdahale sonrasında hasta veya hasta yakınlarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu yönü ile sağlık hizmetlerinin sunumunda en önemli eksik kalan ayağın bilgilendirme eksikliği olduğunu düşünenlerdenim. Birliğimizde hasta ve hasta yakınının memnuniyetini arttırmak için bu ayağın üzerinde proaktif olarak sürekli çalışmak durumundayız.

    Sonuç olarak; kaliteli sağlık hizmetinin sunumu dinamik bir süreçtir ve sık aralıklarla izlem ve değerlendirme gerektirir. Birliğimizdeki sağlık yöneticilerimizin bu amaçla çalıştıklarına yürekten inanıyorum. Saygılarımla…

  Prof.Dr.Behzat ÖZKAN
   İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği
  Genel Sekreteri