Hastanemizde Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Birimi kurulmuştur

          Kadınların en sık karşılaştığı sağlık problemlerinin başında meme rahatsızlıkları gelmektedir. Meme kanseri ise kadınlarda en sık rastlanılan kanser tipidir. Ancak bu alanda kullanılan güncel teşhis ve tedavi yöntemleri ile erken tanı sağlanarak çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Günümüz modern cerrahi yaklaşımları ile özellikle erken evre meme kanserlerinde tüm meme dokusunun alınmasına gerek kalmamaktadır. Bu hastalık grubunun teşhis, tedavi ve takibinde; meme ile ilgili birden çok branş hekimi birlikte çalışmakta olup, hastalar karar ve uygulama aşamasında bu hekimlerimizce oluşturulan meme hastalıkları konseyinde değerlendirilmektedir.

         Hastanemiz bünyesinde bu amaca yönelik, özel olarak bu alan ile uğraşan Prof.Dr. Engin Ok ve Doç.Dr. K.Koray Baş tarafından, iyi veya kötü huylu tüm meme hastalıklarına çözüm bulmak, bu alanda erken tanı sağlamak ve en uygun tedavi seçeneklerini uygulamak üzere Meme Hastalıkları Birimi kurulmuş ve hastalarımıza hizmet vermeye başlanmıştır.

Siz değerli hastalarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.