Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

         Değerli Meslektaşlarımız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği olarak 15 Aralık 2017 tarihinde “Spastisite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlemeyi planlıyoruz. 2003 yılından beri eğitim kliniği olarak hizmet veren kliniğimizde inmeye bağlı hemipleji, travmatik beyin yaralanmaları, travmatik olan ve olmayan spinal kord lezyonları, multipl skleroz gibi nörolojik rehabilitasyon gerektiren hastaların tedavisini üstleniyoruz. Bu hasta grubunun yaşadığı önemli bir sorun olan spastisitenin tedavisinde medikal tedavi, rehabilitasyon uygulamaları, ziksel ajanların kullanımı, ortezleme, botulinum toksini enjeksiyonları gibi yöntemler uyguluyoruz. Düzenleyeceğimiz sempozyumda temel olarak spastisitede tanı, değerlendirme ve tedavi konularında son bilgi ve teknik birikimlerimizi paylaşmak, güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını sizlerle birlikte ele almak istiyoruz. SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği olarak, spastisite tedavisi ile ilgilenen tüm meslektaşlarımızı bilgilerimizi güncellemek üzere “Spastisite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”na davet ediyoruz. Saygılarımızla…

                                                                                                                                SBÜ, Bozyaka EAH FTR Kliniği

                                                                                                                                Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Taciser Kaya

Sempozyum Akışı ;