Genel Sekreter Mesajı

Ülkemizin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bir yandan önceki yıllardan kalan açığı kapatmak, diğer yandan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artarak devam edebilmesi ve gelişmiş dünya ile rekabetten kopmaması için; siyasi ve ekonomik açıdan
istikrarın gerekli olduğu aşikardır.

Devamı için tıklayınız.